# FUNDACJA DZIEŃ SZEFA

al. Solidarności 117 lok. 207, 00-140 Warszawa

tel.:+48 222 951 570, fax: +48 22 300 15 62

e-mail: biuro@dzienszefa.pl