Kobieta na urlopie – świadczenia

Mimo, że posiadamy równouprawnienie, kobiety korzystają z dodatkowych przywilejów w miejscu pracy – oczywiście w ściśle określonych sytuacjach. Są to przede wszystkim świadczenia przysługujące w związku z urodzeniem i wychowywaniem dziecka. Mimo przepisów Kodeksu Pracy i zakazu dyskryminacji, nadal spotykamy się z obawami kobiet związanymi z utratą pracy ze względu na ciążę lub chorobę.

Jakie świadczenia przysługują kobietom ?

  • Urlop macierzyński

Podstawowy urlop trwa 20 tygodni. Po 14 tygodniach kobieta ma prawo wrócić do swojej  pracy, a pozostałe
6 zostaje przypisane ojcu dziecka.

  • Dodatkowy urlop macierzyński

Najpóźniej w ciągu 14 dni od porodu  można złożyć wniosek o dodatkowy urlop macierzyński. Urlop ten powinien być kontynuacją podstawowego urlopu macierzyńskiego i  trwać 6 tygodni. Tutaj również spotykamy się z sytuacją gdzie część, albo całość może być przejęta przez ojca dziecka.

  • Urlop rodzicielski

Urlop rodzicielski można wziąć na całe 26 tygodni, a także może być wykorzystany w trzech nie krótszych niż 8 tygodni „ratach”.  Ta forma urlopu jest tak samo dostępna zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.  26 tygodni to termin, który łącznie mogą wykorzystać rodzice dziecka.

  • Urlop wychowawczy

To kolejna forma urlopu przysługująca ze względu na wychowanie dziecka. „Wychowawczy” może trwać do 3 lat w przypadku umowy na czas nieokreślony lub cały okres trwania umowy, jeżeli wynosi on mniej niż 3 lata. Urlop wychowawczy można wykorzystać do momentu uzyskania przez dziecko 6 roku życia. Szczególne przepisy regulują urlop wychowawczy w przypadku zajmowania się dzieckiem niepełnosprawnym. Tutaj urlop wychowawczy może trwać nawet do osiągnięcia pełnoletności dziecka. Pracodawca nie ma prawa odmówić urlopu wychowawczego rodzicowi, który w firmie pracuje od co najmniej 6 miesięcy.

Ochrona stanowiska pracy

Zwolnieniu nie może podlegać żadna osoba, która znajduje się na urlopie, nawet wypoczynkowym. Wyjątkiem jest zwolnienie dyscyplinarne za złamanie prawa pracy, ale uzasadnionego powodu. Zakończenie urlopu gwarantuje również pracownikowi powrót do pracy na identycznych warunkach. Zajmowane stanowisko oraz wypłacane wynagrodzenie nie może ulec zmianie. Istnieje jedynie  możliwość objęcia przez pracownika innej funkcji, lecz na takich samych lub lepszych warunkach.

Warto wiedzieć

Najwięcej korzyści daje pracownikowi umowa o pracę.  Każda inna forma umowy cywilnoprawnej musi w swojej treści jasno określać ewentualne dodatkowe przywileje, jeżeli takie są ustalone.