Czy jedna spółka może posiadać kilka marek?

Wiele osób zastanawia się czy posiadając jedną firmę, może również posiadać wiele marek i produktów ? Odpowiedź brzmi: Jak najbardziej. Wprowadzenie na rynek kilku marek jednej firmy to relacyjny chwyt marketingowy.

Czym jest przedsiębiorstwo?

Przedsiębiorstwo to wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka prowadząca działalność gospodarczą. Przedsiębiorstwo, aby „istniało” musi posiadać cel. Działalność przedsiębiorstwa przede wszystkim musi być nastawiona na zysk i osiągniecie dochodów. Przedsiębiorstwo w związku ze świadczonymi przez siebie zróżnicowanymi usługami powinno zaspokajać potrzeby konsumentów.

Przedsiębiorstwa rozróżnia się na:
– usługowe,
– produkcyjne.

Przedsiębiorstwa posiadają osobowość prawną, którą nabywają z chwilą wpisu do odpowiedniego rejestru. Przedsiębiorstwo działa pod firmą.

Czym jest firma?

Słowo firma bardzo często zamiennie używane jest na określenie przedsiębiorstwa. Pod względem prawnym jednak są to dwa różne pojęcia. Firma to nic innego jak nazwa osoby prawnej, związana z jej działalnością. Firma – widnieje w rejestrach, na umowa oraz reklamach.

Co jest firmą osoby fizycznej?

Imię i nazwisko. Firma może być tylko jedna – przypisana do konkretnego podmiotu po to, aby bez problemów można było rozpoznać dane przedsiębiorstwo..

Czym natomiast jest marka?

Markę możemy spotkać pod wieloma formami takimi jak : nazwa, symbol, znak graficzny, wzór i przede wszystkim znak towarowy. Każdy produkt może posiadać wiele marek. Każdy przedsiębiorca może ponadto zarejestrować swoją markę jako znak towarowy w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Wtedy to marka staje się chroniona prawem.

W jakim celu wprowadza się marki?

Markę wprowadza się przede wszystkim w celach marketingowych – to ona ma być rozpoznawalna i widoczna dla odbiorców oraz konkurencji.

Co na fakturach?

Faktura danego przedsiębiorstwa musi zawierać imię nazwisko lub nazwę podatnika oraz jego adres oraz NIP. Marka nie jest odrębnym podmiotem, więc podmiotem który wystawia i otrzymuje faktury jest przedsiębiorstwo.