Czym jest Krajowa Administracja Skarbowa?

Krajowa Administracja Skarbowa funkcjonuje od 1 marca 2017 roku. Jest to „twór” łączący w sobie łącząca elementy administracji podatkowej, Służby Celnej oraz kontroli skarbowej. Temat ten budził wiele kontrowersji zarówno wśród polityków jak i społeczeństwa. Co powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca o KAS ?

Krajowa Administracja Skarbowa ma przede wszystkim przyczynić się do odzyskania funduszy, które ze względu na oszustwa podatkowe nie zasiliły budżetu Państwa. W 2017 roku luki w VAT były szacowane na ok. 40 mld zł. KAS ma za zadanie pociągnąć do odpowiedzialności podmioty, które nie płacą podatków, bądź dokonują oszustwa. Według założeń KAS uczciwi przedsiębiorcy nie mają powodów do obaw dalszej działalności.

Jakie uprawnienia posiada Krajowa Administracja Skarbowa?

Krajowa Administracja Skarbowa przeprowadza kontrolę z pomocą 16 naczelników urzędów celno-skarbowych. Wszyscy posiadają pełnomocnictwo do przeprowadzania kontroli w każdym miejscu w Polsce, bez względu na województwo, powiat, gminę. Obecne przepisy prawne dają możliwość przeprowadzania kontroli u podatnika, bez wcześniejszego powiadamiania i zgody prokuratora.  Zgoda będzie konieczna w przypadku gdy inspekcja danego przedsiębiorstwa wskaże pewne nieścisłości. Każdy z naczelników ponadto ma możliwość wszczynania kontroli na podstawie legitymacji służbowej. Co z Urzędnikami ?
Oni również mają takie uprawnienia, ale jedynie w sytuacji gdy pojawi się przypuszczenie, że podatnik umyślnie nie stosuje się do przepisów lub zataja swoje dochody oraz „istnieją okoliczności do niezwłocznego przeprowadzenia kontroli”.

Jakie są obowiązki podatnika podczas kontroli ?

– Podatnik musi okazać urzędnikowi wszystkie dokumenty swojego przedsiębiorstwa, również te objęte tajemnicą handlową.

– podatnik  musi również udostępnić swoje towary, środki przewozowe, łączności oraz urządzenia techniczne.

Gdzie może odbyć się kontrola ?

W  każdym miejscu, które jest związane z  prowadzoną przez kontrolowanego działalnością”, także może to być:  biuro, siedziba firmy, miejsce prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych.

Jakie przywileje ma przedsiębiorca ?

Każdy podatnik ma prawo do ustosunkowania się i zastosowanie do zaleceń naczelnika.  dwóch tygodni od dnia rozpoczęcia kontroli.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.mf.gov.pl