Czym jest split payments?

Już 1 lipca 2018 roku wchodzi w życie rewolucyjna metoda podzielnej płatności – Split Payment. Czym jest ? Z założenia jest to mechanizm, który ma ograniczyć, a w przyszłości zlikwidować podatkowe oszustwa. Nowa metoda ma także zabezpieczać przed przywłaszczeniem środków przez nieuczciwych podatników.

Dodatkowym atutem dla Państwa ma być zwiększenie wpływów do budżetu. Dzięki temu możemy zyskać pewność w prowadzeniu działalności gospodarczej i liczyć na przestrzeganie  zasad uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców.

Na czym polega Split Payment?

Dzięki nowemu rozwiązaniu kupujący będzie dokonywał płatności drogą elektroniczną, a kwota brutto zostanie podzielona na dwa strumienie. Kwota netto zostanie odjęta od kwoty brutto i trafi na konto rozliczeniowe sprzedawcy, a kwota podatku – przekazana na specjalny rachunek bankowy przedsiębiorcy –  rachunek VAT, który będą posiadały osoby korzystające ze split payment. Nowe przepisy zobowiązują każdego przedsiębiorcę do posiadania specjalnego rachunku, na którym będzie znajdować się kwota VAT –  bez możliwości swobodnego dysponowania środkami zasilającymi takie konto.

Jak wybrać konto VAT ?

Przedsiębiorca ma prawo do wyboru konta w dowolnym banku. Konto w każdym banku musi być darmowe, więc założenie i prowadzenie takiego rachunku nie będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami. Konto nie może być również oprocentowane, a zasady współpracy będzie regulowała umowa między bankiem a przedsiębiorcą.

Zdanie przedsiębiorców na temat Split Payment

Pomimo, że split payment budzi w wielu przedsiębiorcach sprzeczne odczucia kontroli, to rozwiązanie zaproponowane przez rząd może przynieść naprawdę pozytywne efekty.  Zwroty nadwyżek podatku naliczonego nad należnym, będą odbywały się bardzo szybko. Przelew powinien pojawić się na koncie przedsiębiorcy w ciągu 25 dni od dnia złożenia deklaracji VAT. Prawo do zwrotu na konto VAT będzie mógł złożyć każdy podatnik bez względu na to, czy rozlicza się w systemie split payment, czy nie.

Podsumowanie

Split Payment w pigułce można określić jako zmianę  w systemie rozliczeń międzybankowych. Podatnik będzie mógł opłacić sprzedającemu faktury VAT w dwóch strumieniach finansowych: netto i VAT ( łącznie dające kwotę brutto). Kwota netto będzie dla przedsiębiorcy dostępna od razu po transakcji beż ograniczeń, a kwota VAT będzie wpływał na specjalnie utworzone konto, gdzie możliwość dysponowania środkami będzie kontrolowana.