Freelancer – jaka umowa?

Coraz więcej osób wybiera wolny zawód – Freelancer. Zarządzanie dowolnie swoim czasem i branie zleceń, w których czujemy się jak ryba w wodzie daje wiele pozytywnych efektów. Największe wątpliwości w tym zawodzie wiążą się z rodzajem umowy, który powinniśmy podpisać ze zleceniodawcą. Na podstawie jakiej umowy pracuje Freelancer ?

Idealnym przykładem Freelancera jest copywriter, programista czy grafik. Jakie korzyści przynosi taka praca ? Na pewno brak monotonii oraz z góry narzuconego czasu pracy. Minusem jest jednak brak pewnego zatrudnienia i ciągłości zleceń. Freelancera można nazwać „małym przedsiębiorcą”, ponieważ również musi zadbać o to, aby jego usługi były zauważone i wykorzystywane przez zleceniodawców – kontrahentów. Bycie Freelancerem wiąże się także z samodyscypliną i budowaniem własnej marki. Proces też czasami może stać długi i monotonny. Trzeba więc w niektórych sytuacjach uzbroić się w cierpliwość. Jakie warianty umowy ma do wybory Freelancer ?

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jasno określa warunki współpracy pomiędzy freenlancerem, a osobą zlecającą wykonanie danego dzieła. W umowie o dzieło znajdziemy więc szczegółowy opis zlecenia, termin oddania oraz wynagrodzenie. Taka forma umowy jest zabezpieczeniem dla obu stron. Ważna jest także kwestia odpowiedzialności. To osoba wykonująca dzieło, a więc nasz freelancer ponosi odpowiedzialność za wykonanie w sposób zgodny z umową zleconego dzieła. W przypadku, gdy umowa nie zostanie dopełniona w związku z przekroczeniem terminu oddania, lub wykonania dzieła niezgodnego z umową to zamawiający ma prawo  odstąpić od umowy.

Umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest to również umowa cywilnoprawna, której uregulowanie prawne znajdziemy w  Kodeksie cywilnym. Umowy tej nie reguluje w żadnym stopniu Kodeks Pracy. Należy więc zadbać, aby odpowiednie zabezpieczenia znalazły się w samej treści umowy.  Przez umowę zlecenie przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności dla zleceniodawcy. Umowa zlecenie dla celów dowodowych powinna być zawarta na piśmie i podpisana przez obydwie strony –  zleceniobiorcę i zleceniodawcę.

Różnice pomiędzy umową o dzieło, a umową zlecenie ?

W umowie zlecenia ważny jest fakt wykonywania pracy  na rzecz zleceniodawcy, a nie określony rezultat. W przypadku umowy o dzieło liczy się końcowy efekt pracy.

Działalność gospodarcza

Założenie własnej działalności gospodarczej jest alternatywnym rozwiązaniem dla umów o dzieło i zlecenie. W przypadku prowadzenia własnego biznesu, mamy możliwość wystawienia faktury za świadczone usługi. Freelancer, który wybrał taką opcję świadczenia swoich usług podlega przepisom o samozatrudnieniu.