Jak rozliczyć delegację pracownika?

Podróże służbowe na zlecenie pracodawcy obecnie są codziennością w wielu formach. W związku z tym pracownikowi, który w delegacji uczestniczył przysługują dodatki  do wynagrodzenie za pracę, która mają na celu wyrównanie kosztów poniesionych w podróży. Jak rozliczyć dietę i zwrot kosztów ?

Ze względu na obowiązujące przepisy prawne, każdemu pracownikowi przysługuje zwrot kosztów jego delegacji. Trzeba jednak rozróżnić kwalifikację na wyjazd w celach służbowych oraz podróż służbową. Należy także pamiętać, że stała praca wykonywana poza miejscem zamieszkania nie jest traktowana jako delegacja. Czym więc jest delegacja służbowa ? kolokwialnie można uznać, że jest to sporadyczne wykonywanie zadania służbowego poza stałym miejscem wykonywania pracy.

 1. Dieta

Dieta jest najbardziej popularną formą rekompensaty za poniesione koszty podczas wyjazdu. Pokrywa ona koszty wyżywienia podczas delegacji i wypłacana jest w kwocie 30 zł za jedną dobę. Kto ustala zasady ? Nikt inny jak Minister Pracy i Polityki Społecznej, który uznał, ze w przypadku delegacji służbowej trwającej:

 • mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
 • od 8 do 12 godzin – przysługuje połowa diety,
 • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Co w sytuacji, gdy delegacja trwa dłużej niż dobę lub niepełną, kolejną rozpoczętą dobę ?

 • do 8 godzin – przysługuje 50% diety,
 • ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Jak liczona jest doba podczas delegacji ?

Tutaj najważniejszym aspektem jest rozpoczęcie wyjazdu i zakończenie wykonywania zadań służbowych. Nie ma znaczenia tutaj doba „ kalendarzowa”.

Alternatywne rozwiązanie dla diety ? Bezpłatny posiłek.

W przypadku delegacji służbowych spotykane jest kilka rozwiązań, w których pracownik nie ma prawa do wypłaconej diety lub dostaje jedynie jej część.

Sytuacje, w których pracownik nie otrzymuje diety:

 • delegacja pracownika do miejscowości pobytu stałego lub czasowego – za czas tego pobytu,
 • przejazd pracownika do domu w dniu wolnym od pracy pracownika przebywającego w podróży służbowej trwającej co najmniej 10 dni,
 • zapewnienie pracownikowi bezpłatnego całodziennego wyżywienia, tj. śniadania, obiadu i kolacji.

Sytuacja, w której pracownik otrzymuje dietę pomniejszona to przede wszystkim częściowe zapewnienie bezpłatnego wyżywienia:

 • 25% – za śniadanie,
 • 50% – za obiad,
 • 25% – za kolację.

Ważne ! Nieznajomość prawa szkodzi.

„Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: (…)

16) diety i inne należności za czas:

 1. a) podróży służbowej pracownika,
 2. b) podróży osoby niebędącej pracownikiem

– do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13.”